Energibesparing för småhus : på rätt sätt - i rätt ordning

Bok av Leif Kumlin
Det är den energi vi inte använder som är den billigaste. Den här boken bygger på många års praktisk erfarenhet av energibesparande lösningar. Jag hoppas att du som husägare ska känna igen dig i något av de praktiska exemplen och på det viset undvika alla fallgropar. Efter 15 år i energibranschen vet jag att fallgroparna är många. Den största kanske är att du väljer lösningar och produkter som de facto inte ger någon besparing utan istället skapar fuktskador i huset. Att ett friskt hus får fortsätta vara friskt är minst lika viktigt som storleken på själva energibesparingen.