Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok

Bok av Håkan Josephson
Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok är en ny typ av ordbok. Det är både en modern och innehållsrik svensk ordbok och en aktuell uppslagsbok. Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok omfattar 1 351 sidor och innehåller ca 84 000 ord och fraser. Ca 70 000 av orden är sådana som man brukar hitta i en vanlig svensk ordbok. Alla ord har ordklass och böjning, och exempel visar hur orden används. Utförlig information om ordens betydelser ges. Ca 14 000 av orden är sådana som man vanligen hittar i en uppslagsbok, dvs namn på personer, länder, städer etc. Här finns viktiga personer och begrepp inom ämnen som konst, litteratur, historia, politik, musik, medicin och sport. Vidare hittar man viktiga årtal och aktuella invånarsiffror. Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok är illustrerad med ca 450 teckningar och ca 150 fotografier på kända personer. Dessutom finns ett innehållsrikt, illustrerat appendix längst bak i boken. En bok för alla som vill veta något om orden och om världen.