Småland i litteraturen : Smålandsförfattare från Linné till nutid

Bok av Mjöberg, Jöran & Petersson, Thorsten (red.)