Taekwondo är inte på låtsas!

Taekwondo er ingen lek!
Bok av Lise Blomquist
En ny bok om Agnes, Jonatan, Biffen och de andra i Taekwondo-gruppen. Nu ska de börja med kampträning och det ska bli kul tycker de flesta. Men Tommy är orolig. Han har nämligen så lätt för att bli arg. Hur ska det gå när de kör kamp på riktigt? Tänk om han skadar någon? Men han behöver inte vara orolig. På taekwondon berättar Pia att man får bli arg. Det viktiga är att man lär sig att inte tappa kontrollen. Även om Tommy vet att det är så kan det vara lite svårt att lära sig det. Men det går med lite hjälp. Det här är den tredje boken om taekwondogruppen där vi får följa en ny karaktär varje gång. Böckerna är illustrerade och glest satta för att underlätta läsning.