Sanningens svärd

Naked Empire
Bok av Terry Goodkind