Diktaren i sitt sekel : artiklar, tillfällesdikter och opublicerade manuskript

Urval
Bok av Bertil Malmberg