91:an. Den inbundna årgången 1973, Del 4

Bok av Rudolf Petersson
91:anhar varit Hela Sveriges Skämttidning sedan det första numret kom ut i februari1956. Den här serien, 91:an Årgångar, innehåller förutom faksimil avtidningarna, intressanta artiklar om och kring 91:an och andra serier.