Jag vill sätta världen i rörelse : en biografi över Selma Lagerlöf

Anna-Karin Palm
I den här biografin ger Anna-Karin Palm läsaren en mångsidig bild av en av Sveriges mest älskade författare. Hon berättar om Lagerlöfs inre idévärld men också om kvinnokamp, vänskap och flera politiska frågor. Det är en berättelse om en kvinna som var oerhört modig för sin tid och som på flera olika sätt trotsade samhällets konventioner.