Numret till Calicut : roman

Bok av Calle Hård
- Jag vill visa hur löst rättssäkerheten sitter i ett samhälle som känner sig hotat. Vi förlåter myndigheterna vilka övergrepp som helst bara vi först blivit tillräckligt rädda. Då det gäller att skrämma folk har media och myndigheter gemensamma intressen, säger Calle Hård. Miljarder kubikmeter vatten lagras praktiskt taget ovanför våra huvuden. Alla vattenmagasin och kraftverksdammar styrs med datorer. - Tsunami på burk, säger Calle Hård. Numret till Calicut innehåller flera parallellhistorier som vävs samman i ett överraskande slut.