En skinande saga : en textbok om Pär Lagerkvist sådan han framträder i sina brev till ungdomskärleken Karin Carlsson åren 1912 och 1913

Bok av Torbjörn Åhs