Oscar Byström : ett svenskt musikeröde från 1800-talet

Bok av Lennart Hedwall
B. bör alltså rätteligen räknas som en av de mera framstående bland de svenska 1800-talstonsättarna, skriver Sohlmans musiklexikon om Oscar Byström (1821-1909). Trots denna betydelse föreligger inte förrän nu en omfattande och heltäckande biografi över tonsättaren. Hans tonspråk är ställvis mycket Berwaldbefryndat men ofta av mera romantiskt lynne. Han ägnade sig vid sidan av sitt komponerande åt koralforskning och var en betydande pianist. Bl.a. undervisade han prinsessan Eugénie och blev inspektor vid Musikaliska akademien. Denna biografi ingår i nämnda akademis skriftserie. Lennart Hedwall är tonsättare och docent med ett omfattande musikhistoriskt skriftställarskap. Boken är rikt illustrerad.