En ödla i krokodilskor

Bok av Maria Clason
Sören och Siri far på en tur till staden. Siri tycker om stadens atmosfär, Sören vill ha glass. De stannar vid den stora tigerns glassbar. Men när de har ätit färdigt och ska gå är Siris fina krokodilskor borta! Siri och Sören beger sig ut i staden på jakt efter de försvunna skorna. Sören sniffar och nosar, ja det luktar k r o k o d i l. Men hur långt kan de ha hunnit? Säkert flera hundra mil. - Titta, titta! skriker Siri, - Där är min ena sko! I fönstret på en skoaffär Hur kom den dit, månntro?