Bra böcker läkarlexikon

Bok av Ahlström, Hans / Gunnel Ahlström / Bernt Bernholm / Göte Nilsson / Bo Peterson och Per Olof Åstrand (Utarbetat under medverkan av:) Redaktionschef: Gil Dahlström - Bildredaktör: Bodil Toepfer - Layout: Katarina Gill, Maj-Lis Lindblad
Bra böckers läkar lexikon är tydligt uppdelad vilket gör det lätt för läsaren att hitta och ta in information.