Kontroversiella samhällsbetraktelser : en reaktionär diktsamling

Jan Stenis
Världen kan endast främjas av den som står i motsättning till den.Den som anpassar sig till den är förlorad för allt som är livsdugligt.- Johann Wolfgang von GoetheJan Stenis har alltsedan sin skoltid hyst ett betydande intresse för samhällsfrågor. Hans ganska omfattande engagemang har resulterat i ett flertal olika bidrag till svensk samhällsdebatt, främst i form av ett antal egna insändare i svensk dagspress samt blogginlägg. Detta alster är Jans första, och egenhändigt författade, politiska inlaga i bokens form.Jan har en egen erfarenhet av politikens ofta ganska smutsiga vardagsarbete. På 90-talet var han bland annat tidvis ordförande för sin forna hemstads lokalavdelning för ett riksdagsparti.Förhoppningsvis ska det rimmade verket bli orsak till konstruktiva reflektioner över naturen hos det rådande samhällsskicket av såväl den vane lyrikläsaren som den som annars inte läser poesi. Boken vänder sig primärt till en tämligen konservativ läsare. Även en mer liberalt sinnad sanningsälskare kan dock finna nöje i att, på egen risk, ta del av Jans ofta svårsmälta tankar.Ambitionen är att verket ska kunna initiera en stor, befriande munterhet över tankegångarnas påtagligt dräpande klarsynthet samt ge upphov till förhoppningsvis tankeväckande reflektioner kring det utbredda hyckleriets roll i tillvaron. Detta är en "giftig" bok som man läser för att få ammunition i samhällsdebatten eller själv njuta av. En kontroversiell skrift för många tillfällen.Dr Stenis använder ett mycket enkelt talspråk med en rak ordföljd i oftast ganska korta strofer. Detta gör hans lyrik lätt att ta till sig, speciellt som rimsmidandet i de underfundiga och inte sällan humoristiska dikterna med få undantag är påfallande klockrent. Läsaren bjuds därför på en spännande resa genom olika världar, allt presenterat i en elegant, lyriskt fullödig förpackning.
Visa pris inkl. frakt Inkl. frakt
Adlibris
111 kr
Laddar in senaste priserna...
+ 25 frakt
Book Outlet
113 kr + 25 frakt
CampusBokhandeln
139 kr + 29 frakt
Ej verifierad butik
Kontroversiella samhällsbetraktelser : en reaktionär diktsamling
139 kr
Bokextra
157 kr + 49 frakt
Ej verifierad butik
Kontroversiella samhällsbetraktelser : en reaktionär diktsamling
157 kr
CDON
216 kr
Laddar in senaste priserna...
+ 29 frakt
Bokus
229 kr
Laddar in senaste priserna...
fri frakt