Hellre en skrynklig själ än ett slätstruket liv : dagsverser

Bok av Lars Nordlander
Lars Nordlanders texter har för det mesta förts fram av duktiga artister, de har varit inslag i revyer och publicerats i media. Den här boken kom till på Monica Zetterlund-sällskapets initiativ som tillsammans med Lars Nordlander själv samlade ihop ett stort antal av dessa skrifter och lät dem publiceras i bokform.