Domningskanten

Bok av Leif Holmstrand
Domningskanten består av autentiska dagboksanteckningar från författarens barndom, där ett främmande material successivt drivs in. Monologer, prosa lyrik, förvrängda skillingtryck vrider sönder barnets röst och öppnar berättelsen mot ett sårigt inre. Barndom och vuxet liv blandas samman, kroppen förändras och går sönder, växer ihop.