John Kandell : balanskonstnär, solitär, rävröd

Gunilla Lundahl