Färgformen : Åke Göranssons liv och konst

Björn Axlund