Normkreativitet i förskolan : om normkritik och vägar till likabehandling

Bok
I den här boken tar man upp och diskuterar de olika normerna som finns i vårt samhälle, som till exempel genusnormer, familjenormer, könsnormer och funktionsnormer. Den förklarar på ett enkelt sätt hur förskolepersonal kan arbeta med och mot skadliga normer. Exempel varvas med reflektionsfrågor och övningar för såväl barn som vuxna.