Vingar av stål : Kristoffer, drogerna, missbruket : en sann historia

Bok av Tina Rydberg
Med denna bok vill jag visa hur snett det kan gå för en alldeles vanlig pojke i en alldeles vanlig familj. Hur det är att leva så nära en missbrukare under så många år och hur villkorslöst drogerna och drogdöden slår mot alla. Jag vill berätta om den väg min son Kristoffer valde och hur samhället agerat för att svara på våra rop på hjälp. Kanske kommer du som läsare känna igen den maktlöshet jag beskriver och förhoppningsvis hitta frön till hjälp och insikt. Jag vill väcka debatt. Jag vill att det ska hända någonting kring synen på våra missbrukare ch att vi som medmänniskor har ett ansvar att hjälpa dem och inte bara se dem som paria och avträde. En missbrukare är en sjuk människa som behöver hjälp, en narkoman likaväl som en alkolist. Det är inte okej att vända dem ryggen. Ingen vill eller ska behöva uppleva det Kristoffer och vi som familj upplevt! Tina Rydberg har jobbat i skolans värld nästan hela sitt liv. I början som vikarie, sedan som utbildad lärare i svenska och engelska och senare i livet som rektor både i Sverige och i Madrid. Hon är född i Lund, uppvuxen i Linköping och bor numera i sitt paradis på jorden - Mölle.