De yngsta barnen och läroplanen

Bok av Lena Edlund
De yngsta barnen och läroplanen handlar om hur pedagoger kan arrangera en verksamhet som tillvaratar de yngsta barnens nyfikenhet och förundran för att omsätta läroplanens innehåll i praktiken. Lena Edlund är pedagogisk utvecklare och arbetar bland annat med fortbildning av förskolepersonal. Boken bygger på hennes tankar och erfarenheter kring frågor hon ofta möter. Det gäller till exempel om ettåringar kan arbeta i projekt och ha inflytande över verksamheten, eller hur man kan förstå barns kunnande och lärande när de inte har något verbalt språk. Lena Edlund ger praktiska exempel på hur arbetet med förskolans yngsta barn kan förankras i läroplanen. Hon delar också med sig av konkreta verktyg som underlättar för pedagogerna. DETTA ÄR EN UTÖKAD OCH UPPDATERAD UTGÅVA UTIFRÅN Lpfö2018! Innehåll Våga lita på barnen: inledning av Anna Palmer Förord Kapitel 1: Läroplanen som styrdokument Kapitel 2: De yngsta barnen och deras kommunikation Kapitel 3: Hur ser vi på de yngsta barnen? Kapitel 4: Barnen visar vägen till lärandet Kapitel 5: Organisera för att lyckas med förskolans uppdrag Kapitel 6: Normer, värden och demokrati Kapitel 7: Hur får de yngsta barnen inflytande? Kapitel 8: Pedagogisk dokumentation Kapitel 9: Projekt och fördjupning Kapitel 10: Skrivprojekt på ettårsavdelningen Kapitel 11: Nytt perspektiv - nya tankar   RECENSIONER "... lättläst och går att läsa från pärm till pärm, men fungerar också bra att använda som en enkel uppslagsbok för att fördjupa sig inom något specifikt område ... Lena lyckas bra att förtydliga hur läroplanen kan göras levande och tydlig i arbetet med de yngsta barnen på förskolan ... Alla konkreta exempel och tydliga uppmaningar att pröva i praktiken kan verkligen användas som ett stöd för att utveckla och förbättra utbildningen för våra yngsta barn i förskolan. Jag kan varmt rekommendera att arbeta fördjupande med bokens innehåll för att utveckla kvaliteten på utbildningen i förskolan." -Lotta Windefelt, pedagogisk handledare, Lars Wivallius förskolor (Pedagog Örebros bokblogg)