Björnbärstrollet och den gula näbben

Böğürtlen cini ve sarı gaga
Bok av Feridun Oral