Männen från finnmarken

Bok av Kjell E. Genberg
Båda karlarna i släkten Enskog var kända i Grangärde Finnmark. De kom att bli ökända, var och en på sitt vis. Berättelsen om männen från Finnmarken och Uvbergsmördaren bygger på verkliga händelser som inträffade i trakterna norr om Ludvika för snart ett sekel sedan.