Hellre små steg än stora kliv : inkluderande undervisning och lärande

Bok av Fredrik Ahlén
Genom att varva egna erfarenheter med aktuell forskning visar Fredrik Ahlén hur lärare på olika sätt kan möta och utmana elever i svårigheter. Med principen hellre små steg än stora kliv fokuserar han på hur skolutveckling i en inkluderande riktning kan göra det möjligt för eleverna att successivt nå framgång utifrån sina förutsättningar. De olika kapitlen i Hellre små steg än stora kliv tar sin utgångspunkt i frågor som Fredrik Ahlén har samlat på sig när han föreläst för lärare och skolledare. I slutet av boken återfinns själva frågorna. Boken avslutas sedan med ett antal övningar, som är tänkta att fungera som underlag för diskussioner lärare emellan. Boken vänder sig till lärare, specialpedagoger och skolledare i grundskola och gymnasium samt till lärarstudenter. Fredrik Ahlén är SO-lärare i årskurs 4 9 och har en magisterexamen i specialpedagogik. Nu arbetar han som biträdande rektor. Han är också aktiv som skolutvecklare, författare, föreläsare och lärarfortbildare. Innehåll: Förord Inledning Goda vanor i skolan De framgångsrika I en inkluderande riktning Det sociala klimatet Mening och sammanhang Stödjande förväntningar Olikhet och gemenskap Ett klassrum för alla elever Litteratur Frågor Övningar       (inkludering; specialpedagogik; specialpedagog)
Visa pris inkl. frakt Inkl. frakt
Ginza
108 kr + 39 frakt
CampusBokhandeln
117 kr + 29 frakt
Ej verifierad butik
Hellre små steg än stora kliv - inkluderande undervisning och lärande
117 kr
Adlibris
118 kr fri frakt
Bokus
118 kr fri frakt
Plusbok
121 kr + 40 frakt
Ej verifierad butik
Hellre små steg än stora kliv : inkluderande undervisning och lär...
121 kr
Book Outlet
124 kr + 25 frakt
Bokextra
229 kr + 49 frakt
Ej verifierad butik
Hellre små steg än stora kliv : inkluderande undervisning och lärande
229 kr