Tala är guld : de sa allt till varann utom det allra viktigaste

Cammie McGovern