Var inte en sådan fitta!

Bok av Emilia Åhfelt Dimitriadis
2003 påbörjade Emilia sin tjänstgöring i Kosovo som soldat. Andra dagen på utbildningen började de sexuella trakasserierna från hennes gruppmedlemmar och följdes sedan av åtta månaders helvete. Sexuella skämt, mobbning, härskartekniker och ensamhet blev vardag i missionsområdet. Emilia lyckades vända den svåra erfarenheten till något positivt och sedan 2003 föreläser hon om de sexuella trakasserierna hon blev utsatt för och är en ofta anlitad föreläsare runt om i landet. Kommuner, myndigheter, skolor och företag tar in Emilia för att få hjälp att förbättra sitt arbetsklimat. Med vår bristande lagstiftning tillåts mobbning att fortsätta och både människor och organisationer tar stor skada. Boken är till för gemene man i och med att vi alla har ett ansvar i hur vi beter oss mot våra medmänniskor. Emilia vill förändra lagstiftningen kring kränkningar i arbetslivet, ge upprättelse till de utsatta och skapa en förståelse för de mekanismer som verkar mellan människor. Emilia Åhfelt Dimitriadis har gått flera utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa. Hon är bland annat utbildad arbetsmiljöingenjör, hälso- och friskvårdskonsulent samt processledare och coach. Hennes långa erfarenhet av att arbeta med arbetslag i kris har gett henne insikten om att det är människors rädsla för att förlora sin plats i flocken som gör att mobbningen kan fortgå. Emilia arbetar mycket med människors självinsikt, mod och kommunikation.