Meningsverket : myndigheten för rådgivning om livets mening : idéroman

Bok av Rolf Christerson
Huvudpersonen diskuterar med rådgivarna på myndigheten om mening lycka och livsstilar, reflekterar, iakttar omgivningen, samtalar med personer i omgivningen och inleder eventuellt en romans. Bibliotekstjänsts lektör Tor Flensmarck skrev i BTJ-häfte 15, 2018: Träffsäkert humoristiskt och tankeväckande språkbruk.