Gruppspråk, samspråk, två språk : Svenskan i Finland - i dag och i går 1:2

Bok av Marika Tandefelt; red.