Wennstams vrede

Podcast från Spotify med Katarina Wennstam
En podcast som handlar om verkliga brott som begåtts av män mot kvinnor. Men också hur samhället behandlar dessa kvinnor (och deras anhöriga efter brottet). En oerhört bra informativ pod där de samhälleliga hindren diskuteras på ett bra, tydligt och konkret sätt.

En podcast alla borde lyssna på, inte bara för att faktiskt förstå hur kvinnor drabbas av mäns brottslighet utan också hur samhället bör förändras