Vill minska sitt ekologiska fotavtryck

Tips för den som...
Börja med de stora vanorna. Det är de som spelar störst roll...
- Kosten, ett års växtbaserad kost för en person innebär 0,5 tons utsläpp. Samma siffra för vegetarianer ligger på drygt 1, och för allätare på över 2.
- Flyget, flyget släpper ut 74.000 gånger med koldioxid än bilen.
- Konsumtionen. Köp begagnat eller använd det du har.
- Pengarna, spara inte i aktier/ pensionsfonder som bidrar till att stötta fossila bränslen.