Aktivitetskalender

Aktivitet
Att göra något tillsammans.

Vi i vår familj har gjort en aktivitetskalender tillsammans. Vi ska göra vissa aktiviteter i en månad. Antingen tillsammans eller var för sig. Sen sumerar vi månaden tillsammans. Det kan vara promenera, läsa en bok etc. väldigt trevligt och bra för gemenskapen.