Freakonomics

Bok av Steven Levitt och Stephen J. Dubner
Detta är en bok som på ett annorlunda sätt avslöjar hur världen egentligen fungerar. Det gäller bara att ställa de rätta frågorna och vara beredd på att svaren inte blir som man tror. Steven D. Levitt är ingen vanlig ekonom och Stephen J. Dubner är ingen vanlig journalist. I denna bok får de oss att se på vår omvärld på ett nytt sätt.
En bitvis intressant bok där författarna undersöker data utan att det blir allt för tungt. De lyfter blicken bortom samvariation, som många tidigare studier använt för att påvisa korrelationer mellan data, och vista hur man med regressionsanalys kan gräva djupare i data.
Boken är ganska lättläst och intressant, men i slutet ledsnade jag verkligen då sista kapitlet plöjde igenom åtskilliga listor av amerikanska namn, utan att tillföra så mycket.
Rekommenderas för den som är intresserad av statistik