Kalifat

TV-program från Netflix
En serie om terrorsekten isis där två unga svenska flickor blir rekryterade och förda till Irak med hopp om att tjäna ett högre syfte som isis anhängare. Det blir en farlig resa på liv och död där föräldrarna gör allt för att rädda sina flickor.
Spännande och gripande. En erklig vinkling på hur det går till när flickor blir lurade ini isis värld.