Vill förbättra sin självkänsla

Tips för den som...
Våga lita på dug själv!
Känn efter vad kroppen säger dig
Lyssna på alla känslor och acceptera dom, förträng dom inte för dom är där av en anledning.