Karin Hoffströms åsikter, rekommendationer och recensioner.

I psykiatrins tjänst - En svensk läkares memoarer av Stefan Krakowski