Recensioner av Camilla Häggström

Männen i mitt liv av Sofia Rönnow Pessah

Betyg 4
Det är en hopplös bild av män som målas upp och dessa mäns egon står i bjärt kontrast till huvudkaraktärens kamp med sig själv.

Utan minsta tendens till självömkan hos huvudpersonen förstår jag som läsare kapitel för kapitel hennes lidande.

Författaren är en mästare på att gestalta karaktärens inre med yttre händelseförlopp.

Älskar författarens kommentarer till kapitalismens cynism. Hade hon broderat ut detta lite mer tror jag det hade blivit fem stjärnor.