No One Is Too Small to Make a Difference

Bok av Greta Thunberg
The history-making, ground-breaking speeches of Greta Thunberg, the young activist who has become the voice of a generation 'Everything needs to change. And it has to start today' In August 2018 a fifteen-year-old Swedish girl, Greta Thunberg, decided not to go to school one day. Her actions ended up sparking a global movement for action against the climate crisis, inspiring millions of pupils to go on strike for our planet, forcing governments to listen, and earning her a Nobel Peace Prize nomination. This book brings you Greta in her own words, for the first time. Collecting her speeches that have made history across Europe, from the UN to mass street protests, No One Is Too Small to Make A Difference is a rallying cry for why we must all wake up and fight to protect the living planet, no matter how powerless we feel. Our future depends upon it.
Det här är en bok som innehåller Greta Thunbergs tal, alltifrån ett inlägg på Facebook till tal i FN från september 2018 till april 2019. Boken är på engelska. Den är förvånansvärt lättläst även då budskapet är tungt. Greta avslutar dock ofta sina tal med att vi kan om vi bara agerar på det sätt som den kris vi befinner oss i, kräver.
Boken skulle kunna läsas på engelskan i skolan men den riktar sig framförallt till vuxna som kan och har möjlighet / skyldighet att driva en förändring. Alla borde läsa den här boken.