Neither Complementarian nor Egalitarian

Bok av Michelle Lee-Barnewall
Christianity Today Book Award Winner Regarding gender relations, the evangelical world is divided between complementarians and egalitarians. While both perspectives have much to contribute, the discussion has reached a stalemate. Michelle Lee-Barnewall critiques both sides of the debate, challenging the standard premises and arguments and offering new insight into a perennially divisive issue in the church. She brings fresh biblical exegesis to bear on our cultural situation, presenting an alternative way to move the discussion forward based on a corporate perspective and on kingdom values. The book includes a foreword by Craig L. Blomberg and an afterword by Lynn H. Cohick.
En välkommen fokusförflyttning i den polariserade evangelikala jämställsdhetsdebatten. Lee-Barnewall inleder boken med att beskriva hur kvinnans roll i den kristna församlingen och familjen sett ut genom den moderna amerikanska historien och bekräftar att idealet inom kyrkan har präglats mycket av samtidernas kulturella ideal. En intressant fakta jag tar med mig från dessa kapitel är att kvinnan under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ansågs vara moraliskt högrestående än mannen och därför uppmanades ta moraliskt ansvar i församlingen, familjen och samhället. Men kvinnorollsidealet har fluktuerat.

I andra delen av boken presenteras klassiska bibeltexter som brukar användas av egalitarianer respektive komplementarianer. Därefter analyseras texterna kontextuellt utifrån vad bibeltextförfattaren talar om i övrigt i kapitlet/boken. T.ex. betonas att texten från Galaterbrevet om ”inte längre man och kvinna, jude eller grek” snarare tas upp i en kontext som handlar om enhet i kyrkan och inte om jämställdhet - men därmed inte sagt att bibelordet inte skulle kunna handla om jämställdhet i förlängningen.

Boken avslutas med två kapitel slm handlar om nytt perspektiv till debatten om kvinnans roll i äktenskapet respektive hennes roll i ledande positioner i församlingen. Här talas bland annat om bibeltexter som tar upp att män och kvinnor styr över varandras kroppar i äktenskapet (ömsesidig respekt genom underordnande gentemot varandra), innebörden av att mannen ska ”älska kvinnan så som Kristus älskat oss” och att kyrkligt ledarskap inte ska komma av traditionella ledaregenskaper, utan utifrån att personen initialt är en tjänande person.

Boken är ett välkommet bidrag till en sundare diskussion kring jämställdhet i kyrkan (framförallt i evangelikala (amerikanska) sammanhang). Istället för att anta en position så tar författaren meningsmotståndarna i varsin hand och visar var vi hamnat fel i debatten och var vi borde fokusera den.

Boken genomsyras av idén om att ett kristuslikt tänkande från båda lägren vore att fokusera kring att ”avstå rättigheter”, inte kring att egoistiskt kräva eller undanhålla rättigheter för en viss grupp. Denna idé utgör ett slags ”tillbaka till evangeliets kärna”-fokus som jag särskilt uppskattade med boken.

Jag ser fram emot att höra mer kristen jämställdhetsdiskussion utifrån det material Lee-Barnewall presenterar. Rekommenderas för alla som engagerar sig i frågor kring jämställdhet, ledarskap och könsroller i kyrkan.