Lady Almina och verklighetens Downton Abbey

Lady Almina and the Real Downton Abbey
Bok av Fiona Carnarvon
Välkommen till Highclere Castle – där delar av den populära tv-serien Dowonton Abbey spelades in. Lady Fiona Carnarvon berättar om Lady Almina, som var grevinna på Highclere Castle 1895–1923. Lady Almina öppnade under första världskriget upp sitt hem för de sårade brittiska soldaterna, något som också fick en stor roll i tv-serien.
Författaren Lady Fiona Carnarvon, som är den åttonde grevinnan av släkten Carnarvon, berättar om Highclere Castle och dess historia där den populära tv-serien Downton Abbey till stora delar är inspelad.

I denna bok får vi läsa om Lady Almina som var grevinna på Highclere Castle 1895–1923. Under första världskriget öppnade Lady Almina upp sitt hem för sårade soldater, och hon var mån om att soldaterna skulle få den bästa tänkbara vård och omvårdnad.

Författaren har gjort gedigen research genom att läsa dagböcker, brev och tittat på gamla fotografier. Den överklassmiljö hon beskriver är otroligt fascinerande. Den här boken är ett välskrivet historiskt dokument, men den kan likaväl läsas som en roman.