The Miracle Morning

Bok av Hal Elrod
What's being widely regarded as "e;one of the most life changing books ever written"e; may be the simplest approach to achieving everything you've ever wanted, and faster than you ever thought possible'Hal Elrod is a genius and his book The Miracle Morning has been magical in my life' Robert Kiyosaki, bestselling author of Rich Dad Poor Dad What if you could wake up tomorrow and any - or EVERY - area of your life was beginning to transform? What would you change? The Miracle Morning is already transforming the lives of tens of thousands of people around the world by showing them how to wake up each day with more ENERGY, MOTIVATION, and FOCUS to take your life to the next level. It's been right here in front of us all along, but this book has finally brought it to life. Are you ready? The next chapter of YOUR life-the most extraordinary life you've ever imagined-is about to begin. It's time to WAKE UP to your full potential...'Every once in a while, you read a book that changes the way you look at life, but it is so rare to find a book that changes the way you live your life' Tim Sanders, New York Times bestselling author of The Likeability Factor 'To read The Miracle Morning is to give yourself the gift of waking up each day to your full potential. It's time to stop putting off creating the life you want and deserve to live. Read this book and find out how' Dr Ivan Misner, CEO and Founder of BNI
Jag gillade verkligen den här boken! Jag blev väldigt inspirerad att se över mina morgonrutiner.

The Miracle Morning är en metod som har skapats av Hal Elrod med målet att förbättra alla aspekter av ditt liv. Metoden går ut på att skapa en morgonrutin som består av 6 aktiviteter som hjälper dig i din personliga utveckling.
Sättet vi vaknar upp på varje dag och vår morgonrutin påverkar vår nivå av framgång dramatiskt, inom alla områden i livet. En fokuserad, produktiv och framgångsrik morgon genererar fokuserade, produktiva och framgångsrika dagar, vilket i sin tur skapar ett framgångsrikt liv. Om dina dagar börjar med en ofokuserad, oproduktiv och medioker morgon så leder det till ett mediokert liv. Genom att förändra din morgonrutin kan du förändra ditt liv inom alla områden, fortare än vad du någonsin trott.

Elrods recept för en framgångsrik morgon stavas S.A.V.E.R.S:

S står för Silence - Tystnad är ett av de bästa sätten att reducera stress och få mer klarhet vilket kommer hjälpa dig att hålla ditt fokus under dagen. Att börja morgonen med tystnad kan du göra i form av meditation, reflektion, djupandning etc.

A står för Affirmations - Affirmationer är ett av de effektivaste verktygen för att snabbt bli den person du behöver bli för att uppnå allting du vill i ditt liv. De flesta har nog hört uttrycket "Whether you think you can, or you think you can´t, you´re right either way". Om vi inte aktivt förändrar vårt tankemönster och våra "programmerade" tankar så kommer vår potential krossas och våra liv begränsas av rädslan, osäkerheten och begränsningarna från vårt förflutna. De goda nyheterna är att vår "programmering" och vårt tankemönster kan förändras och förbättras närsomhelst. Affirmationer är ett bra verktyg för att börja "programmera" dina tankar till det positiva. Det konstanta repeterandet av en affirmation kommer leda till att vår hjärna "accepterar" det som sanning och resulterar i en förändring av dina tankar, övertygelser och beteenden.

V står för Visualization - Visualisering innebär att man försöker generera positiva resultat i det verkliga livet genom att använda sin fantasi till att skapa mentala bilder av specifika beteenden och resultat som inträffar i ditt liv. Detta är något som används flitigt av ex. elitidrottare (som ser framför sig hur de går i mål först etc.). Att visualisera dina mål och drömmar är något som vissa experter anser hjälper dig att attrahera dessa in i ditt liv.

E står för Exercise - Morgonträning borde vara en naturlig del av din dagliga rutin. Även om du endast tränar under ett par minuter varje morgon så kommer det boosta din energi och hälsa, ditt välmående och ditt självförtroende. Det får dig även att tänka bättre och kunna koncentrera dig längre. Fördelarna med att träna på morgonen är många!

R står för Reading - Läsning är "snabbfilen" till att transformera vilket område som helst i ditt liv. Det är en av de snabbaste metoderna för att förvärva kunskapen, idéerna och strategierna du behöver för att nå level 10 i framgång. Nyckeln ligger i att lära sig från experterna, de som redan har gjort det du vill göra. Uppfinn inte hjulet på nytt! Oavsett vad du vill uppnå i ditt liv så finns det gott om böcker kring hur du uppnår det.

S står för Scribing - Att skriva ner dina tankar och få ut dem ur ditt huvud är ett utmärkt sätt att dokumentera dina insikter, idéer, genombrott, framgångar och lärda läxor. Ett viktigt tips att ta till sig är att inte bara skriva ner dina tankar utan även att gå tillbaka och gå igenom det du har skrivit. Tänk dig själv att bläddra tillbaka ett helt år och se hur långt du har kommit i ditt tankearbete! Det är också värdefullt att gå igenom det du har lärt dig av tidiagre misstag. Några av fördelarna med att skriva dagbok är: ökad klarhet och insikt, hjälper dig att fånga upp idéer som annars kanske försvinner i mängden av tankar, ett perfekt stöd för att erkänna och ta till dig dina egna framsteg.

Nu tänker du kanske: "Okej, detta verkar bra, men jag har faktiskt inte hur mycket tid som helst på morgonen?!" Här kommer ett förslag på schemaupplägg från boken:
Silence 5 min, Affirmations 5 min, Visualization 5 minutes, Exercise 20 min, Reading 20 min, Scribing 5 min. Total tid: 60 min!