Giftas

Getting Married
Bok av August Strindberg
Det var när Strindberg våren 1884 flyttat till hamnstaden Ouchy i Schweiz tillsammans med hustrun Siri von Essen som han började skriva sina "nutidsnoveller". Samlingen skulle bestå av "20 fristående bilder af 20 äktenskap och concubinat som jag sett under mina ögon, naturligtvis med undvikande af allt för anständigheten sårande skrivfet med klang och färg". I september släpptes den första upplagan om 4000 exemplar i bokhandeln. Bara en vecka efter utgivningen väcktes åtal mot boken. Den belades med kvarstad och åtalades. Åtalet gällde "hädelse mot Gud eller gäckeri af Guds ord eller sakrament". Detta gjorde boken än mer åtråvärd. Privatpersoner sades låna ut sina exemplar för 25 öre lånet och på svarta marknaden kunde man få betala upp till 40 kronor för Giftas. I bokhandeln kostade boken 3 kronor och 75 öre. Strindberg firkändes vid Stockholms rådhusrätt Men Giftas-processen väckte en enorm uppmärksamhet. Och nu finns ett urval av Giftasnovllerna som ljudok med de två erfarna skådespelarna, tillika äkta paret, Marie Göransson och Jan Malmsjö som uppläsare. Uppläsare: Jan Malmsjö, Marie Göranzon Media: CD Speltid: ca 6 tim