Ehtoolehto-trilogia, #1

Kuolema Ehtoolehdossa

Death In Sunset Grove
Bok av Minna Lindgren
På äldreboendet Aftonlunden i Helsingfors bor Siiri och Irma, två nyfikna damer i nittioårsålden. De fördriver tiden så gott det går med kortspel och kaffe och några glas rött vin eller en whiskypinne till kvällen. Aftonlunden drivs av Stiftelsen för äldres vård och kärlek, som erbjuder ett komfortabelt boende med många servicefunktioner för äldre personer. I hyresavgiften ingår bingoaftnar och humorkvällar och mot extra ersättning varma måltider och städservice. Nu har kocken på Aftonlunden, Tero, hastigt avlidit. Visserligen är döden alltid närvarande på äldreboendet, men en ung man i sina bästa år, 35 år gammal och helt frisk? Det är något som är lurt. Siiri och Irma tar väninnan Anna-Liisa till hjälp för att få reda på sanningen bakom Teros död. De tampas med den barska avdelningssköterskan Virpi och den överdrivet kundinriktade direktören Sinikka under sina efterforskningar. Med hjälp av Teros barndomsvän Mika tänker de avslöja vad som egentligen pågår på Aftonlunden.
Siiri bor på ålderdomshemmet Aftonlunden som ligger i Finland. Där har hon sina vänner Tero, Irma och Anna-Liisa. Tero dör misstänkt och eftersom han bara var 35 år känns det misstänksamt för de tre gamla damerna. Tero var deras kock.
De upptäcker också att deras räkningar blir väldigt dyra för tjänster som utförs, mer städning än som görs till exempel. Siiri och Irma klagar till styrelsen för hemmet och Irma blir efter det mer och mer dement. Kommer man till demensboendet verkar man inte komma tillbaka. Irma hamnar där och Siiri och Anna-Liisa börjar undersöka.
En lite rolig bok men också ledsam. Jag tyckte det var roligt att Siiri åkte så mycket spårvagn och hennes beskrivningar av gamla hus var intressanta, även hur spårvagnarna gick.
Rekommenderas.
Så rolig bok om 3 gamla damer och deras smått kaotiska vardag på äldreboendet Aftonlunden i Helsingfors. De råkar ut för alla möjliga dråpligheter, men dom löser allt på bästa sätt.