NU: Strategisk improvisation

Bok av Jesper Falkheimer och Katarina Gentzel Sandberg
Strategisk kommunikation är en avgörande framgångsfaktor för många organisationer, men tiden har sprungit förbi de traditionella, linjära kommunikationsmodellerna. I en värld i ständig förändring, där det handlar om att agera nu och situationsanpassat, krävs något annat. I den här boken introduceras strategisk improvisation som ett nytt sätt att tänka och agera kommunikativt. Den är skriven för dig som leder eller lever kommunikation, för dig som söker en modern kommunikationsmodell och konkret vägledning till det vardagliga kommunikationsarbetet. Du kan vara chef, ledare, kommunikatör men också mycket annat. Svaret på vad strategisk improvisation är och hur modellen kan användas i din verksamhet baseras på forskning, konkreta exempel och intervjuer med kommunikationschefer från näringsliv, offentlig och idéburen sektor. Självklart finns också ett självtest: hur är din och din organisations förmåga till strategisk improvisation? Stor inspiration hämtas från improvisatörer från bland annat musikens och politikens värld. De har alla förmågan att kombinera ordning och kaos, analys och kreativitet, långsiktighet och spontanitet, erfarenhet och nyskapande. JESPER FALKHEIMER är forskare och professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Han är författare till flera fackböcker och läromedel. KATARINA GENTZEL SANDBERG är senior partner och kommunikationsrådgivare på Gullers Grupp.
Kommunikation är svårt, brukar jag ofta undslippa mig. Sen kan jag se lite så där luttrad ut understundom. Men om jag tyckte att det vore tråkigt att jobba med kommunikation skulle jag förstås aldrig ha jobbat med det så länge som jag har gjort. Ibland går emellertid jobbet inte alltid som på räls – och det är lite av charmen med att jobba som kommunikatör. Jobbar en dessutom som jag, i en stor, statlig organisation… ja, det finns säkert en och annan som tänker på byråkrati och tungroddhet.

Det händer, som sagt, även att jag drabbas av uppgivenhet. Då blev boken Nu: Strategisk improvisation för effektiv kommunikation en alldeles utmärkt energikick. Vår Kommunikationsavdelning köpte, efter att en av författarna, Katarina Gentzel Sandberg haft en lysande föreläsning, ett antal exemplar som vi kommunikatörer fick var sitt av. Jesper Falkheimer är medförfattare till boken.

Jag gläds åt att få läsa om strategisk improvisation, som är ett nytt sätt att både tänka och arbeta med kommunikation. Texterna varvas med olika ”cases” från verkligheten där strategisk improvisation lyckosamt har använts. Vidare får jag toppenbra verktyg för att kombinera ordning och lite kaos, jag som hävdar att det är först när en har en (kommunikations)plan som en kan vara lite wild and crazy och göra lyckosamma, spontana ting.

Mitt omdöme blir det högsta. Jag rekommenderar varmt den här boken till alla som jobbar med – och inser vikten av – kommunikation.