Chesapeake Requiem

Bok av Earl Swift
Swift beskriver både glädjen och svårigheterna med livet på Tangierön och inser att dess sjunkande situation gör den till en ö, både bokstavligt och metaforiskt. Tangier kommer i slutändan att bli en modell för hur USA väljer att hantera stigande havsnivåer för städer och samhälle längs med hela den östra kusten av landet.
Forskare konstaterar att klimatförändringarna har många förgreningar, inklusive starkare stormar, torka, värmevågor och stigande havsnivåer. Stigande havsnivåer är den faktor som påverkar den lilla Tangierön i Chesapeake Bay i Virginia. Förutspådd att ge efter för stigande tidvatten inom 50 år kommer ön troligen att bli USA:s första offer för klimatförändringen, vilket tvingar dess invånare att överge sitt älskade hem.

I denna bok, Chesapeake Requiem, berättar journalisten Earl Swift om sina erfarenheter efter att ha bott på denna ö i ett år, spårat dess historia, och fått en förstahandsblick på hur miljöförändringen verkligen påverkar oss och han upptäcker varför detta gör öborna så frustrerade. Tangierön är väldigt liten, och ett område på öns nordligaste spets har redan till större del försvunnit under vattenytan.

Det är mycket som står på spel för öborna om ön försvinner – inte bara deras hem utan också deras livsstil och deras försörjning.