Inkallning är så mycket mera

Bok av Memea Mohlin
Inkallning är så mycket mera handlar om inkallning och i vidare bemärkelse om ömsesidig respekt och kommunikation, om inlärning för både valpen och den vuxna hunden. Denna nyutgåva kan läsas i förebyggande syfte eller när man vill lära hunden ändra ett felaktigt beteende. Att lära hunden "Hit" eller "Kom" är både snabbt och enkelt gjort. De allra flesta hundar vet också vad de orden betyder. Har de inget bättre för sig kommer de glatt när vi kallar. Intressantare vore förstås om de hörsammade vårt rop även när haren flyr iväg mitt framför nosen. Men att lära hunden att respektera budskapet i den akuta situationen är inte lika lätt. I en inkallningssituation har hunden övertaget: det är helt upp till hunden vad den gör av situationen eftersom den är betydligt snabbare än sin ägare - något de allra flesta hundar är väl medvetna om. Vem hunden kommer att välja (dig eller haren) beror till största delen på vilken relation ni två har till varandra. Ur innehållet: Lära hunden inkallning - Valpträning - Några roliga övningar - Respektera mig - Rollen som ledare - Ett nej är ett nej - Pratar du med din hund? - Tålamod är ofta synonymt med tjat - Inlärning - Vänta på tillåtelse - Lära bort olater - Kopplet en bov i dramat - Skaffa en hund till - Roligare promenader - Inkallning är inte det viktigaste - Jakthunden Memea Mohlin är en av Sveriges mest kända hundtränare. Hon har ett brett register som innefattar både träning i lydnad för husbehov och tävlingslydnad. Hon har också hjälpt många hundägare och hundar med kommunikationsproblem att bli ett fungerande team. Hon är en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare och seminariehållare. Har också givit ut Aktivitetsboken, Lydnadsboken, Innan det smäller - om förebyggande skott-träning, Se vad jag säger - om hundars språk och videon Prata med hundar på hundars vis.