Humanimal

Bok av Adam Rutherford
Rutherford skriver med tydlighet, auktoritet och humor. Hans forskning är grundlig och så aktuell att de flesta läsare kommer att väckas av all den nya information som han delar med sig av. Det är både ödmjukt och lugnande att veta att ”allt liv på jorden är relaterat till gemensamma förfäder, och det inkluderar människan”.
Människan tänker vanligtvis om sig själv som exceptionell, som toppen av näringskedjan, framför allt i jämförelse med andra varelser på jorden. Men vad betyder det egentligen att vara mänsklig? Och är vi verkligen mer unika än andra djur? Det här är de frågar som vetenskapsförfattaren Adam Rutherford hanterar i sin senaste bok, Humanial: How Homo Sapiens Became Nature’s Most Paradoxical Creature.

Med den senaste genetiska forskningen med data som samlats in från andra vetenskapliga områden, inklusive antropologi, molekylärbiologi och ekologi, är Rutherfords detaljerade bok fascinerande och till och med upplysande, såsom hans uppenbarelse att en Homo Sapiens från 200 000 år sedan inte skulle se alltför annorlunda ut idag. Han diskuterar hur det är vår kultur som har förändrats och inte vårt DNA och går djupare in i ämnet om de olika typerna av humanoider som var före vår nuvarande existens.

Boken är uppdelad i två delar där den första jämför och kontrasterar människor med andra djur, med ett avsnitt ägnat till verktygen vi använder som människor och dessutom vårt sexliv. Den andra delen förklarar varför vi skiljer oss från andra djur och hur ämnen som sträcker sig från nyare genetiska upptäckter bidrar till kognitiv utveckling.