Lucky Luke, #43

Skumt spel i Texas

The Dashing White Cowboy
Bok av René Goscinny