Träd : ett försök till lacansk läsning av Walter Ljungquists berättelser särskilt Jerk Dandelinsviten = [Tree] : [an attempt at a lacanian reading of Walter Ljunquist's narratives, with special regard

Bok av Bo Georgii-Hemming