Du springer

Bok av Yrsa Walldén
Vilka är de händelser som definierar oss och vilka är de andra? De som bara springer förbi utan att vi märker dem. Livet går fort ibland och andra gånger långsamt. Ibland springer vi förbi händelser och ibland hinner vi stanna upp för att iaktta dem. I den här antologin har 11 personer berättat om några av dessa händelser i deras liv.
En antologi om hur livet springer iväg, från ungdom till vuxen.
Om trötta fester, vänner som sviker och kärlek som brister. Om de som finns där, de vi hittar, om allt som kan bli och allt som inte längre är.