Astrid i vida världen

Bok av Kerstin Kvint
Läs om hur det gick till när Pippi Långstrump översattes och gavs ut i andra länder och vilket mottagande hon fick av såväl förläggare som läsekretsen. Du får också reda på i vilka länder de olika böckerna av Astrid Lindgren blev mest populära. Det finns också små anekdoter om misstag och tabbar de utländska förlagen har gjort.
Astrid Lindgren är en av världens mest kända barnboksförfattare. När Astrid i vida världen publicerades 1997 hade hennes böcker översatts till 76 olika språk. År 2019 har böckerna översatts till ännu fler språk, så många som 107 språk.

I Astrid i vida världen berättar Kerstin Kvint om Astrid Lindgrens internationella framgångar. Vi får läsa om hur det gick till när Lindgrens böcker översattes och gavs ut i andra länder. Boken innehåller flera små roliga anekdoter om vad förläggare ansåg om exempelvis den spektakulära karaktären Pippi Långstrump. En hel del kuriosa berättas det också om, till exempel att det var fem tyska förlag som avvisade till Pippi Långstrump innan Oetinger tackade ja till att översätta och ge ut Pippi Långstrump i Tyskland.

Astrid i vida världen är en mycket intressant och spännande bok om Astrid Lindgrens succé internationellt. Ett måste för den som vill veta mer om hur Lindgrens böcker mottogs i andra länder.